• » O firmie
Informacje o firmie

Warszawskie Przedsiębiorstwo Budowlane "BETONBUD 2" Spółka z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "EMBUD" Spółka z o.o. stanowią zespół firm dynamicznie działających na rynku budowlanym od 1992 roku.

WPB "BETONBUD 2" Sp. z o.o. jest firmą specjalizującą się w pracach elewacyjnych i dociepleniowych, remontach dachów i balkonów, wykonując rocznie około 30 tys m2 dociepleń i elewacji oraz około 10 tys. m2 pokryć dachowych.

Dewizą naszej Firmy jest szczególna dbałość o jakość wykonanych robót i wymogi technologii - dzięki czemu wykonane przez nas roboty są wysokiej jakości i służą Inwestorowi przez długi okres nie zmieniając parametrów technicznych.

Przedsiębiorstwo nasze posiada niezbędny potencjał ekonomiczny i techniczny w postaci własnego sprzętu specjalistycznego oraz zespół fachowców do wykonania robót dociepleniowych , elewacyjnych i dekarskich. Firma nasza wykonała w ciągu ostatnich lat szereg robót elewacyjnych pokazanych w galerii fotografii.

Wykonaliśmy też wiele robót dekarskich o znacznym zakresie robót takich jak: kompleksowy remont dachu Hali Głównej TM o powierzchni około 6.500 m2. Remont ten polegał na zerwaniu starych powłok bitumicznych oraz pokryciu trudnego technicznie dachu szedowego papą termozgrzewalną Polbit Zduńska Wola w ilości trzech warstw wraz z wykonaniem obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych i przemysłowych nasad wentylacyjnych z odciągami linowymi. Odbiór robót ze względu na kształt dachu i duży zakres rzeczowy odbywał się z udziałem przedstawicieli producenta papy. Jakość robót została uznana za bardzo dobrą.

W drugim półroczu 2003 roku firma nasza wykonała na zlecenie Zarządu Budynków Mieszkalnych "Wola" trudną i skomplikowaną robotę kompleksowego remontu dachu o powierzchni 3000 m2 wraz z całkowitą wymianą obróbek blacharskich dachu, attyki, gzymsu i kominów z remontem ściany attykowej, świetlików, kominów i udrożnieniem przewodów kominowych. Większość prac wykonana była technikami alpinistycznymi.

Przedsiębiorstwo nasze wykonało również w ostatnim okresie remonty elewacji 7 kamienic mieszkalnych wraz z remontem balkonów i z wymianą pokrycia dachowego o powierzchni ponad 3.000 m2 na papy termozgrzewalne i wymianą obróbek blacharskich zlecone przez Gminną Gospodarkę Komunalną "Ochota" w Warszawie oraz pokrycie papą termozgrzewalną dwóch hal przemysłowych o powierzchni 2.500 m2 każda na zlecenie Biura Inwestycji Polskich Kolei Państwowych.

PPUH "EMBUD" Spółka z o.o. specjalizuje się w produkcji, wynajmie i transporcie kontenerów budowlanych, socjalno-bytowych, sypialnych, sanitarnych, typu szatnia i magazynowych oraz produkcji i montażu domków letniskowych.
PPUH "EMBUD" Sp. z o.o. prowadzi również produkcję i sprzedaż parkietu z drewna szlachetnego.created by NetSolutions